მედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ტელ: (+995 32) 243 81 25
(+995 32) 243 81 14
ელ-ფოსტა: pr@sao.ge

www.sao.ge

www.budgetmonitor.ge

www.monitoring.sao.ge

www.sai.ge