დაგვიკავშირდით

ტელ: (+995 32) 243 84 38 (178)
ფაქსი: (+995 32) 243 81 36
ელ-ფოსტა: sao@sao.ge

მედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ტელ: (+995 32) 243 81 14
ელ-ფოსტა: pr@sao.ge

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

ტელ: (+995 32) 243 81 18
ფაქსი: (+995 32) 243 81 23
ელ-ფოსტა: iroffice@sao.ge

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

ტელ: (+995 32) 243 81 36
ფაქსი: (+995 32) 243 81 36
ელ-ფოსტა: llobjanidze@sao.ge ; publicinfo@sao.ge

ვებ ადმინისტრატორი

ელ-ფოსტა: webadmin@sao.ge

სოციალური მედია