პოსტები

ავტოსაგზაო წესების დამრღვევთა 25-30% თავს არიდებს ჯარიმების გადახდას

ავტოსაგზაო წესების დამრღვევთა 25-30% თავს არიდებს ჯარიმების გადახდას

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის ანგარიშის თანახმად, ავტოსაგზაო შემთხვევებისას გამოწერილი ჯარიმების გადახდის მაჩვენებელი ყოველწლიურად მცირდება, ხოლო გაუქმებული და არჩაბარებული ჯარიმების რაოდენობა – იზრდება. ბოლო წლების ტენდენცია ასეთია: 2014 წელს გადახდილია გამოწერილი ჯარიმების საერთო რაოდენობის 88.8%, 2017 წელს კი ეს მაჩვენებელი 75.3%-მდე შემცირდა. ჯარიმის გადახდის მიზანი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის პრევენციაა, ამიტომ მნიშვნელოვანია…

რამდენად დამოკიდებულია შრომისუნარიანი პირი სოციალურ დახმარებაზე?

რამდენად დამოკიდებულია შრომისუნარიანი პირი სოციალურ დახმარებაზე?

ეფექტიანობის აუდიტის ჯგუფის მიერ გამოკითხული ბენეფიციარების უმრავლესობის აზრით, დასაქმება სოციალური დახმარების დაკარგვასთანაა გაიგივებული. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგია“ გარკვეულ შეღავათს ითვალისწინებს ბენეფიციარების დასაქმების შემთხვევაში, თუმცა რაკი სარეიტინგო ქულის დაანგარიშების და მასზე შემოსავლის გავლენის მეთოდოლოგია საკმაოდ რთულია …

საარსებო შემწეობაზე დამოკიდებული პირები – მიზეზები და ტენდენციები

საარსებო შემწეობაზე დამოკიდებული პირები – მიზეზები და ტენდენციები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიისა და სოციალურად დაუცველთა სტატისტიკის შესწავლის შემდგომ,  რამდენიმე საინტერესო ტენდენცია გამოკვეთა. ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშის თანახმად: არ არსებობს სტრატეგიული დოკუმენტი ბენეფიციარების სოციალურ დახმარებებზე დამოკიდებულების შემცირების უზრუნველყოფისთვის. სამწუხაროდ, ამ მიმართულებით …

ინკლუზიური სწავლება: 2082 საჯარო სკოლიდან სათანადოდ ადაპტირებულია 17

ინკლუზიური სწავლება: 2082 საჯარო სკოლიდან სათანადოდ ადაპტირებულია 17

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციის  შესაბამისად,  ინკლუზიურ განათლებაში ჩართულ სპეციალურ პედაგოგებს მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭათ. „ზოგადი  განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებით, გაიზრდება სცეპპედაგოგების ანაზღაურება და პარალელურად, მოხდება მათი პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა. „ინკლუზიური სწავლების“ ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს, რაც მიზნად ისახავს ინკლუზიური განათლების ხარისხის …

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მთავარი წყარო – გამონაბოლქვი

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მთავარი წყარო – გამონაბოლქვი

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი წყარო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვია. ეფექტიანობის ანგარიშის თანახმად, ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული ვითარება დედაქალაქშია. 2016 წლის ოფიციალური მონაცემებით, ქვეყანაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 37% სწორედ თბილისშია რეგისტრირებული. როგორც ცნობილია, გამონაბოლქვით გამოწვეული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ზრდაზე მნიშვნელოვან გავლენას ძველი და ტექნიკურად …

ბლოგი ეფექტიანობის აუდიტზე

ეფექტიანობის აუდიტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მომავალი და ჩვენი  ხუთწლიანი სტრატეგიის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. იგი გვაძლევს საშუალებას, განვიხილოთ და შევისწავლოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. მრავალი განვითარებული ქვეყნის პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ეფექტიანობის აუდიტს მნიშვნელოვანი სარგებლის მოტანა შეუძლია საჯარო მმართველობის სისტემური გაუმჯობესების …

I either deal with it or I don travel

Replica Hermes Birkin I was in some fights and petty high school rivalries after that but nothing worth having an ax to grind over. I got on pretty well with just about every crowd and was even in student council for 4 semesters. I had …

Cardigans make you look well cared for

This is what makes me so angry. ALF is almost entirely to blame. These people have a fucking responsibility to impressionable, vulnerable young Canada Goose sale fans. If a 3rd war unleashes. It will not be because of what flag you support, but what ideology …

Nothing stops someone who is willing to kill themselves in

And this isnt “abusive”, it rewarding players who play more with article source more. And in this case DE even went out of their way (again, aside from 2 blunders IMO) cheap canada goose uk to reward players who play more with rewards that are …

And I’m not blaming Obama, I’m pointing out that the countries

Obviously, we will see if he still comes here. Whoever our next coach is has some scholarships to play uk canada goose outlet with for next season. Should be interesting. I have an opinion that it was not a Muslim ban because numerically canada goose …

Foner said, “That’s what I was taught in high school in the

It’s taken awhile but I’ve had a particularly bad few months and the constant waking up to pain and feeling little hope of it ever going away is getting old. It’s not that I want to stop living, I Canada Goose sale just am so …

My best friend isn a great fan of them, since they leather

Maybe you should have just dismounted in the first place, walked across the street and up the sidewalk ramp like several people mentioned. You know, like adults do. You have no clue where I live but it’s funny to see you rage type about how …

They said they removed weapon mods because of similar reasons

mossberbb comments on for all the Then once they are restrained, if they don’t receive immediate medical attention they can die. “Cathinone use can also cause rhabdomyolysis, which is a melting of the muscle tissue and the release of muscle fibers into the blood stream. …

In one instance, she was allegedly tied to a table while

Hermes Replica Handbags He a very talented guy and I would love to have him. I would work with him no problem. If [players] have talent, you tend to tolerate it a little bit unless it becomes disruptive to your team. She got her stuff …

Couple that with the lack of heavy braking zones at the hermes

Beyond BreadBeyond Bread is a bakery and restaurant in Tucson. They sell sandwiches, soup, salad, artisan macaroni and cheese, artisan bread, pastries, pretzels, cookies, omelets, and french toast. They are open for breakfast, lunch, dinner, and anything in between and have a large menu. best …

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

ძებნა

ტოპ პოსტები

გამოიწერე სიახლე

რამდენად ხშირად ეცნობით ჩვენს ბლოგს?

Loading ... Loading ...