პოსტები

ავტოსაგზაო წესების დამრღვევთა 25-30% თავს არიდებს ჯარიმების გადახდას

ავტოსაგზაო წესების დამრღვევთა 25-30% თავს არიდებს ჯარიმების გადახდას

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის ანგარიშის თანახმად, ავტოსაგზაო შემთხვევებისას გამოწერილი ჯარიმების გადახდის მაჩვენებელი ყოველწლიურად მცირდება, ხოლო გაუქმებული და არჩაბარებული ჯარიმების რაოდენობა – იზრდება. ბოლო წლების ტენდენცია ასეთია: 2014 წელს გადახდილია გამოწერილი ჯარიმების საერთო რაოდენობის 88.8%, 2017 წელს კი ეს მაჩვენებელი 75.3%-მდე შემცირდა. ჯარიმის გადახდის მიზანი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის პრევენციაა, ამიტომ მნიშვნელოვანია…

რამდენად დამოკიდებულია შრომისუნარიანი პირი სოციალურ დახმარებაზე?

რამდენად დამოკიდებულია შრომისუნარიანი პირი სოციალურ დახმარებაზე?

ეფექტიანობის აუდიტის ჯგუფის მიერ გამოკითხული ბენეფიციარების უმრავლესობის აზრით, დასაქმება სოციალური დახმარების დაკარგვასთანაა გაიგივებული. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგია“ გარკვეულ შეღავათს ითვალისწინებს ბენეფიციარების დასაქმების შემთხვევაში, თუმცა რაკი სარეიტინგო ქულის დაანგარიშების და მასზე შემოსავლის გავლენის მეთოდოლოგია საკმაოდ რთულია …

საარსებო შემწეობაზე დამოკიდებული პირები – მიზეზები და ტენდენციები

საარსებო შემწეობაზე დამოკიდებული პირები – მიზეზები და ტენდენციები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიისა და სოციალურად დაუცველთა სტატისტიკის შესწავლის შემდგომ,  რამდენიმე საინტერესო ტენდენცია გამოკვეთა. ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშის თანახმად: არ არსებობს სტრატეგიული დოკუმენტი ბენეფიციარების სოციალურ დახმარებებზე დამოკიდებულების შემცირების უზრუნველყოფისთვის. სამწუხაროდ, ამ მიმართულებით …

ინკლუზიური სწავლება: 2082 საჯარო სკოლიდან სათანადოდ ადაპტირებულია 17

ინკლუზიური სწავლება: 2082 საჯარო სკოლიდან სათანადოდ ადაპტირებულია 17

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციის  შესაბამისად,  ინკლუზიურ განათლებაში ჩართულ სპეციალურ პედაგოგებს მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭათ. „ზოგადი  განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებით, გაიზრდება სცეპპედაგოგების ანაზღაურება და პარალელურად, მოხდება მათი პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა. „ინკლუზიური სწავლების“ ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს, რაც მიზნად ისახავს ინკლუზიური განათლების ხარისხის …

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მთავარი წყარო – გამონაბოლქვი

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მთავარი წყარო – გამონაბოლქვი

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი წყარო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვია. ეფექტიანობის ანგარიშის თანახმად, ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული ვითარება დედაქალაქშია. 2016 წლის ოფიციალური მონაცემებით, ქვეყანაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 37% სწორედ თბილისშია რეგისტრირებული. როგორც ცნობილია, გამონაბოლქვით გამოწვეული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ზრდაზე მნიშვნელოვან გავლენას ძველი და ტექნიკურად …

ბლოგი ეფექტიანობის აუდიტზე

ეფექტიანობის აუდიტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მომავალი და ჩვენი  ხუთწლიანი სტრატეგიის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. იგი გვაძლევს საშუალებას, განვიხილოთ და შევისწავლოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. მრავალი განვითარებული ქვეყნის პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ეფექტიანობის აუდიტს მნიშვნელოვანი სარგებლის მოტანა შეუძლია საჯარო მმართველობის სისტემური გაუმჯობესების …

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

ძებნა

ტოპ პოსტები

გამოიწერე სიახლე

რამდენად ხშირად ეცნობით ჩვენს ბლოგს?

Loading ... Loading ...